Reflexní a vazivová masáž

Reflexní a vazivová masáž zad a šíje

Reflexní masáž se liší od klasické masáže charakterem hmatů, místy provedení a také tím, že se praktikuje "na sucho", bez použití masážního přípravku nebo masážního oleje.

Objednat přes formulář

Aplikuje se manuálně na povrchu těla v místě druhotných, onemocněním vyvolaných změn, nikoliv v místě nemocné tkáně nebo ústrojí. Působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny vzájemně propojenými nervovými vlákny. Za účasti vyšších nervových center dochází k různým reflexním pochodům. Změny ve vnitřních orgánech mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto změny jsou zprostředkovány převážně tzv. vegetativním nervovým systémem.

Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti vztahů mezi jednotlivými částmi, orgány a tkáněmi organismu jsou možnosti využití široké. Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických onemocnění páteře a kloubů, u poúrazových stavů, u poruch prokrvení a u funkčních onemocnění útrobních orgánů.