Fyzioterapie ruky

Vážení klienti, od 13. března máme z důvodu nařízení ČR zavřeno. Platnost dárkových poukazů se proto z tohoto důvodu automaticky prodlužuje o půl roku. Pečujeme o Vás již 20 let a nezastavili jsme se ani nyní. Šijeme pro Vás látkové roušky ve třech velikostech pro děti, ženy a muže. Podrobnosti o znovuotevření a rouškách naleznete zde.

Fyzioterapie ruky

Ruka

O lidské ruce lze říci, že je to nejdokonalejší nástroj, jaký lze v přírodě najít. Aristoteles ji dokonce nazval “nástrojem nástrojů”.

Kostru ruky tvoří pět kostí záprstních a čtrnáct článku prstů. Palec má články dva a ostatní prsty mají články tři. Aby nám tento úžasný “nástroj”sloužil jak potřebujeme, věnuje se mu samostatně odvětví fyzioterapie zaměřené na potíže a bolesti rukou.

Objednat přes formulář

Fyzioterapie ruky

Fyzioterapie ruky je specifické odvětví fyzioterapie. Jejím hlavním cílem je obnovení funkce ruky, udržení pohyblivosti kloubů. Fyzioterapie rukou by měla vést ke snížení bolesti a zmírnění otoků. Má pozitivní vliv na urychlení hojení tkání a návratu k běžným denním činnostem po úrazech a operacích. Jedná se o cílenou, individuální terapii, využívanou při:
- přetížení rukou (tendinitidy flexorových šlach), zánětlivých stavech, golfovém a tenisovém lokti (radiální a ulnární epikondylitidy)
- syndromu karpálního tunelu jako léčba samotná i pooperační péče
- artróze palce a prstů
- syndromu lupavého/skákavého prstu
- Dupuytrenově kontraktuře – noční dlahování a pooperační péče
- poúrazových a pooperačních stavech (zhmoždění prstů, natržení vazů)
- revmatických onemocněních (dna, revmatoidní artritida, periferní Bechtěrevova nemoc)
- poranění šlachových poutek prstu

Po operacích ruky, je velmi důležitá včasná fyzioterapeutická péče. Při terapii Vás seznámíme s režimem péče, aktivních rehabilitačních postupech a cvičení. Znalost, jak o ruku pečovat je nezbytná pro obnovení normální funkce ruky a urychluje návrat k běžným denním činnostem a do práce. Po zhojení pokožky následuje v určitých případech fyzikální léčba, např. magnetoterapie, elektroterapie a laser.


Dlahování ve fyzioterapii ruky

Odborná fyzioterapeutická péče ruky zahrnuje i tzv. dlahování, které eliminuje nežádoucí komplikace po úrazech a operacích rukou, zlepšuje rozsah pohybu a snižuje ztuhlost kloubů. Zároveň je nepostradatelnou kompenzační a léčebnou pomůckou při potížích vyjmenovaných výše. Pro tyto účely Vám umíme nabídnout dlahy z termoplastického materiálu, které vyrábíme přímo na míru.

Dlahování rozlišujeme funkční, statické, dynamické či ovlivňující rozsah pohybu. Cílem dlahování je zlepšení funkce ruky, zklidnění zánětlivých procesů, imobilizace bolestivých kloubů, udržení správného postavení prstů, zvyšení rozsahu pohybu, eliminace dystrofických změn, snižení rizik vzniku adhezí (srůstů) a je aktivní podporou kloubního pohybu.


Mirror therapy

Je speciální fyzioterapeutická technika, kalifornského lékaře V.S. Ramachandrana, který ji popsal a vymyslel. Mirror terapie je založena na principu zpětné vazby a obnovení či znovuvytvoření jistých spojů v mozku. Je využívána při jednostranném postižení horních či dolních končetin, a to u fantomových bolestí, u poruch citlivosti ruky, po obrnách následkem cévní mozkové příhody (CMP) a periferních paréz nervů HK nebo při neschopnosti provést určitý pohyb následkem operace či úrazu.


Jak to vlastně funguje?

V podstatě jde o oklamání mozku. Pohledem do zrcadla na pohyb druhostranné končetiny se vytváří iluze, že znehybněná končetina má normální vzhled a pohyb. Což vede k zlepšení citu, hybnosti a funkce horní končetiny.


Jak terapie probíhá

Pacient cvičí se zdravou končetinou před zrcadlem a postižená ruka je položena za zrcadlem. Pacient má sledovat obraz končetiny v zrcadle. Může nechat postiženou končetinu v klidu nebo se pokouší dělat stejné pohyby jako zdravou rukou. Aby došlo ke zlepšení, je potřeba terapii opakovat a rovněž cvičit doma v doporučeném režimu.


Využití Mirror therapy:

- Sudeckův algoneurodystrofický syndrom - komplexní regionální bolestivé syndromy (Bolestivý syndrom, vzniká z neznámých důvodů po poranění či přetížení ruky. Ruka je zpočátku oteklá a v dalších fázích dochází ke ztuhlosti celých rukou často od zápěstí směrem dolů. Často se toto objevuje také po zlomeninách zápěstí.) ….často vyhledávané
- amputace a následné fantomové bolesti
- hemiparézy (obrny po CMP nebo kraniotraumatu -poranění hlavy,mozku)
- traumata
- postižení periferních nervů (paréza n.medianus, ulnaris)


Nejčastější onemocnění rukou:

Syndrom karpálního tunelu

Je onemocnění, při kterém dochází k útlaku středového nervu v zápěstí, nebo-li karpálním kanálu. Mimo středový nerv (nervus medianus), karpálním tunelem prochází také tzv. ohýbače prstů vedoucí od předloktí k prstům. Zvýšený tlak na nerv způsobuje nepříjemné bolesti prstů, mnohdy vystřelující až do předloktí. U syndromu karpálního tunelu je typické také noční brnění ruky, nižší citlivost prstů, a časté vypadávání předmětů z ruky při úchopu, mravenčení, brnění prstů, ranní otok a stupňující se obtíže v noci.

Syndrom karpálního tunelu často vzniká jako důsledek přetěžování rukou, event. při náchylnosti k zánětům šlach. Trápí rovněž těhotné ženy, kvůli zadržování vody v těle, je častější při poruchách štítné žlázy, u revmatoidní artritidy i cukrovky. Fyzioterapie ruky dokáže účinně operaci předcházet a následně urychlit rekonvalescenci po operaci.


Artróza palce ruky (rhisartrosis)

Bolestivé postižení kořenového kloubu palce. Kořenový kloub palce umožňuje pohyb palce proti ostatním prstům. Tím umožňuje úchop, a proto se stává nejdůležitějším prstem ruky. Vzhledem k tomu, že u některých profesí je palec extrémně využíván (např. švadleny, pekaři apod.) dojde mnohem dříve k opotřebení kloubních ploch a vzniku artrózy.


Lupavý / skákavý prst

Lupavý / skákavý prst (stenozující tendovaginitida ohýbačů prstů či palce). Toto onemocnění vzniká pozvolna. Postihuje šlachy ohýbače prstů a jejich poutka. Předchází mu nenápadný zánět obalů šlachy ohýbače postiženého prstu. Průchod přes zduřelá místa jsou bolestivá, vyvolává lupnutí či přeskočení a omezuje hybnost prstu. Zpočátku se objeví bolest v kloubu palce či prstů. Někdy prst nelze ohnout ani natáhnout. Neví se, proč k tomuto onemocnění dochází. Častěji postihuje pacienty s revmatoidní artritidou, dnou, cukrovkou, či po předchozích operacích ruky.


Dupuytrenova konktraktura (Mb. Dupuytrén)

Postihuje nejčastěji muže kolem 50 let, těžce manuálně pracující. Na dlani se vytvoří tuhý pruh(y) či uzly, které se postupně smršťují. V podkožní vrstvě šlachy pak dochází z neznámých příčin k jizvení, což vede k postupné deformaci prstů, které nelze ani násilím narovnat. Lze využít aplikace enzymu kolagenázy (kolagenáza Clostridium histolyticum) rozpouštějící vazivové pruhy, u pokročilých stavů a některých forem je potřeba operace, při které se vazivové pruhy odstraní. Ve fyzioterapii se velmi osvědčilo dlahování. Rehabilitace ruky u Dupuytrenovy kontraktury se zaměřuje na udržení rozsahu pohybu, masáže jizev a léčbu pooperačního otoku. Nemoc popsal již v roce 1831 baron Guillaume Dupuytren.

Kostra ruky
Cvičení u parézy n.ulnaris
Dlaha po poranění a sešití šlach extenzorů
Dynamická dlaha, operace Dupuytreonovy kontraktury
Mirror terapie
Artóza palce
Ortézy pro udržení ruky v neutrální pozici v zápěstí, syndrom karpálního tunelu
Ortéza u revmatoidní artritidy
rehabilitace ruky Praha
rehabilitace ruky Praha 2
rehabilitace ruky Praha 3
rehabilitace ruky Praha 1
rehabilitace ruky Praha 4
rehabilitace fyzioterapie ruky Praha
rehabilitace fyzioterapie ruky Praha 3
rehabilitace fyzioterapie ruky Praha 2
fyzioterapie ruky Praha
fyzioterapie ruky Praha 2
fyzioterapie ruky Praha 3
fyzioterapie ruky Praha 6