Techniky fyzioterapie

Vážení klienti, vhledem k proběhlé situaci s karanténou, jsme prodloužili platnost všech dárkových poukazů zakoupených před 15. březnem 2020 do konce roku 2020.

Techniky fyzioterapie

Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá léčbou pohybového systému. K diagnostice, terapii a prevenci používáme speciální techniky, většinou manuálního charakteru. Kterou z technik použijeme, se rozhodujeme vždy aktuálně, podle konkrétních potíží vás klientů.

Našim cílem je Vaše zdraví a spokojenost. Proto přemýšlíme o Vás vždy komplexně, prahneme po zjištění primární příčiny obtíží.

Protože fyzioterapie a obory s ní související se nepřetržitě dynamicky vyvíjí, je nezbytné celoživotní vzdělávání pomocí specializačních akreditovaných kurzů. Díky tomuto vzdělání a zkušenostem, umíme pro Vás "ušít" terapii na míru a maximálně se Vám přizpůsobit. Klademe důraz na vzájemnou motivaci, spolupráci a spoluúčast mezi námi terapeuty a vámi klienty. Těší nás Vaše pokroky. Rádi Vám pomáháme nastartovat a udržet si přirozený samohojivý proces vlastního těla.

tým fyzioterapeutů Aeditus


Objednat přes formulář


Krátký přehled jednotlivých technik fyzioterapie:

1. Viscerální manipulace

Tato metoda byla založena J.P.Barralem ve Francii. Patří mezi osteopatické techniky. Upravuje zvýšené napětí v těle na úrovni vnitřních orgánů (= viscera). Pomáhá zdravému orgánu správně plnit svou funkci tím, že při vzniklém omezení = restrikci, obnovuje přirozený pohyb orgánů mezi sebou např. při dýchání, při běžných denních aktivitách, při fyzickém zatížení…atd. Z pohledu Barrala je “chybějícím spojovacím článkem” mezi pohybovým a nervovým systémem organismu. Řídí se pravidlem “listen and follow”, tedy „poslouchej tělo a jeho tkáně a následuj jejich samohojivé procesy“. Hlavní indikace této metody jsou muskuloskeletální obtíže, obtíže neurologického charakteru, posttraumatické a pooperační stavy, jizvy, zažívací obtíže, chronické bolesti, některé gynekologické a urologické obtíže.


2. Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie

Diagnosticko - terapeutický přístup, který je založený na neurofyziologickém podkladě. Vychází z poznatku, že rozvoj centrální nervové soustavy člověka úzce souvisí s posturálními a pohybovými projevy člověka, což je nejvíce zřetelné v prvním až třetím roce života dítěte. Pokud dojde k narušení vývoje nervové soustavy, dojde i k poruše pohybových funkcí dítěte. Můžeme tak usuzovat, jak je porucha vážná pouze podle toho, jak se dítě pohybuje a co je schopné zvládnout. Zpětně lze u dospělého pomocí tohoto přístupu stav a úroveň pohybové funkce ovlivňovat, stabilizovat nebo i zlepšovat. Podstatou cvičení je osvojení pozic, které odpovídají globálním pohybovým modelům (= různé vývojové polohy dítěte od pasivní lehu až po aktivní chůzi) a umožní nám aktivní funkční centraci v oblasti páteře, kořenových kloubů a periferie. A tím zlepšení držení a vnímání vlastního těla, zlepšení dýchání a obratnosti. Odstranění chybných pohybových streotypů a tím chronických poruch a potíží.

3. Myofasciální (= měkké) techniky, mobilizace a PIR

Manuální ošetření měkkých tkání (kůže, podkoží, svalů, svalových povázek) a tvrdých tkání (kostěných struktur) pohybového systému člověka. Obnovuje jejich přirozenou pružnost a pohyblivost a odstraňuje spoušťové neboli bolestivé body (trigger pointy, tender pointy) ve svalech, šlachách a na okostici, které mohou být jednou z příčin chronických bolestí pohybového aparátu. Podpoří se tím dobré proudění krve, lymfy, kvalitní zásobování kyslíkem a živinami a odvod zplodin metabolismu, což jsou hlavní faktory vedoucí k odstranění bolesti.

4. SM systém dle MUDr. Smíška

SM v názvu znamená stabilizační a mobilizační systém. Jde o druh speciálního cvičení pomocí elastických lan za účelem aktivace tzv. spirálních svalových řetězců. Zajistí se tak protažení v oblasti páteře směrem vzhůru. Takto se mezi obratli vytvoří dostatečný prostor, který umožní ploténkám se regenerovat. Současně se tím dosáhne zlepšení kondice a rovnováhy, protože se cvičí především ve stoji. Metoda má druhotně příznivý efekt na kyčelní, kolenní, ramenní klouby, klouby a klenby nohou.

5. Kinesiotaping, crosstaping - aplikace, instruktáž k autoterapii

Metodu tapování vymyslel japonský lékař a chiropraktik Dr. Kenzo Kase v sedmdesátých letech dvacátého století. Po představení této metody na Olympiádě v Soulu v roce 1988 se stala součástí širokého povědomí odborné veřejnosti. V ČR ji pak rozšířila Clara-Marie Helena Lewitová (Hermachová) jako funkční taping, tzn. „kinesiotaping“. Nyní se stává z okrajové techniky stále více používanou, buď jako doplněk terapie, nebo i jako terapie první volby. Je to lepení elastických, barevných a bavlněných pásek na ošetřovanou oblast. Na základě specifického vzorování látky, tahu a způsobu lepení probíhá reflexní reakce v několika úrovních přes nervové, cévní i mízní dráhy, dle charakteru obtíží a tím i dle požadovaného výsledného účinku. Doplňkem této metody je tzv. crosstaping, který lze s úspěchem použít především jako bodovou terapii na ošetření jizev, reflexních a bolestivých bodů i akupresurních bodů. Jedná se o předstřižené mřížky ve třech velikostech ze stejného materiálu jako kinesiotapy, mají hlavně relaxační či stimulační efekt v závislosti na místě uložení.

6. Propriofoot koncept

Patří mezi metodu využívající koncepci motorické učení, a to specificky pro oblast přednoží, zánoží a celé nohy. Sada 4 nestabilních destiček má díky práci chodidla stimulovat hluboké nožní svalstvo, a tím řetězově aktivovat další napojující se svaly dolních končetin, trupu a následně celého těla. Mozek tak získává informace o rovnováze těla, pohybocitu a polohocitu z receptorů umístěných v chodidlech a všech kloubech těla. Podporuje stabilitu a stabilizaci těla, a to staticky i dynamicky.

7. Fyzioterapie ruky

Fyzioterapie ruky je odvětví fyzioterapie vyžadující specifické znalosti a techniky zaměřené na obnovení funkce ruky, udržení pohyblivosti kloubů a snížení bolesti. Tato cílená fyzioterapeutická péče je využíváná při potížích s přetížením rukou, při syndromu karpálního tunelu, artróze palce atd. Fyzioterapie ruky je nepostradatelná pro svůj pozitivní vliv na urychlení hojení tkání po úrazech, operacích.

Mezi terapeutické techniky fyzioterapie ruky paří dlahování a Mirror terapie.

Dlahování ve fyzioterapii ruky eliminuje nežádoucí komplikace po operačních výkonech, úrazech a pomáhá napravovat poškozené funkce ruky a umožňuje její kompenzaci, pomáhají zvětšit rozsah pohybu ruky, zkliňují zánětlivé procesy, Dlahy Vám vyrobíme přímo na míru, dle Vašich individuálních potíží.

Mirror terapie je technika fungující na principu biofeedbacku a obnovení určitých spojů v mozku. Mirror terapie využívána u poruch citlivosti ruky, při jednostranném postižení končetin, po obrnách následkem CMP nebo při neschopnosti provést určitý pohyb následkem operace nebo úrazu.

Více informací o fyzioterapii ruky naleznete zde: Fyzioterapie ruky.

8. Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie

Diagnosticko - terapeutický přístup, který je založený na neurofyziologickém podkladě. Vychází z poznatku, že rozvoj centrální nervové soustavy člověka úzce souvisí s posturálními a pohybovými projevy člověka, což je nejvíce zřetelné v prvním až třetím roce života dítěte. Pokud dojde k narušení vývoje nervové soustavy, dojde i k poruše pohybových funkcí dítěte. Můžeme tak usuzovat, jak je porucha vážná pouze podle toho, jak se dítě pohybuje a co je schopné zvládnout. Zpětně lze u dospělého pomocí tohoto přístupu stav a úroveň pohybové funkce ovlivňovat, stabilizovat nebo i zlepšovat. Podstatou cvičení je osvojení pozic, které odpovídají globálním pohybovým modelům (= různé vývojové polohy dítěte od pasivní lehu až po aktivní chůzi) a umožní nám aktivní funkční centraci v oblasti páteře, kořenových kloubů a periferie. A tím zlepšení držení a vnímání vlastního těla, zlepšení dýchání a obratnosti. Odstranění chybných pohybových streotypů a tím chronických poruch a potíží.

9. Metoda léčby funkční ženské sterility dle Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové představuje soubor mobilizačních technik nastolujících rovnováhu pohybového systému a orgánových systému. Při fukčních poruchách pátěře často dochází k vychýlení kostrče nebo k rotaci pánve. V důsledku těchto poruch dochází k řetězení spasmů v malé pánvi, což může mít za následek problémy např. s otěhotněním či gynekologickými potížemi. Na základě vyšetření a diagnostiky následuje individuálně vedená terapie, obsahující mj. systém speciálních cviků na protažení svalů v oblasti pánve, bederní páteře, posílení svalového korzetu trupu apod.

Více zde: Metoda Ludmily Mojžíšové


10. Mobilizace žeber

Uvedená technika je součástí metody L. Mojžíšové, ale lze ji aplikovat i samostatně. Slouží k nenásilnému odstranění blokád žeber při skloubení s hrudními obratli a taktéž k odstranění dystenzí žeber (laicky označované také jako "blokáda") v místě chrupavčitého spojení žeber a hrudní kosti. Vše na základě přesné diagnostiky a lokalizace problému. Jedná se o jemný a cílený pohyb v pohybovém segmentu, který obnovuje kloubní pohyblivost či pružnost chrupavčitého spoje. Tyto kloubní blokády a chrupavčité dystenze narušují funkci páteře a dalších kloubů a jsou často zdrojem bolestivých stavů. V oblasti krční páteře bývají spojené s bolestmi hlavy, závratí, nevolností, může být projekce bolestí a brnění do ramen a horních končetin. V oblasti hrudní páteře a žeber se mohou objevit bolesti na hrudi, v oblasti lopatek, dechové obtíže spojené s úzkostí či imitace bolestí, které vypadají, že pochází z vnitřních orgánů. V oblasti bederní páteře mohou vznikat bolesti lokalizované v dolní části zad, ale mohou vystřelovat i do hýždí, dolních končetin, bývá pocit ztuhlosti, či ztížené hybnosti.

11. Komplexní terapie pánevního dna

Pánevní dno podpírá pánevní orgány, svým napětím ovlivňuje jejich postavení, potažmo funkci. Výrazně ovlivňuje dechový stereotyp. Je součástí hlubokého stabilizačního systému těla a jeho oslabení je spojené s poruchou nitrobřišní svalové aktivity, stability a rovnováhy těla. Při oslabení a nesprávném funkčním zapojení svalů pánevního dna dochází k inkontinenci moči nebo stolice, sestupu nebo výhřezu pánevních orgánů či sexuálním dysfunkcím, problémům před i v těhotenství, při a po porodu, ale i bolestem páteře. V neposlední řadě dle východních nauk je oblastí první čakry spojené s nejrůznějšími emočními pochody, které mohou být vlivem změny v tělesné schránce narušeny.

Fyzioterapie pánevního dna se zabývá podpůrnou léčbou poruch svalového dna pánevního. Řeší obtíže spojené s poklesem pánevních orgánů, únikem moči, ale také menstruační bolesti či pánevní bolesti nejasného původu. Pomáhá upravit obtíže spojené u žen s obdobím klimakteria či u mužů s impotencí. Individuálně jsou naplánovány vhodné rehabilitační techniky a metody dle charakteru a intenzity potíží klienta. V terapii se využívá také metoda dle Mojžíšové, která se uplatňuje především v léčbě funkční ženské neplodnosti, bolestivé menstruace či bolestivého pohlavního styku. V individuálních případech je vhodné podpořit fyzioterapii pomůckami, které usnadňují posílení pánevního dna.


Podpůrné techniky a masáže využívané ve fyzioterapii:

Dornova metoda

Zakladatelem této metody je Dieter Dorn. Cílem je mechanická úprava obratlů a následně dalších kloubů těla do osového postavení, které by mělo být pro klienta nejvýhodnější. Metoda se skládá ze dvou částí, a to aktivní opakované pohyby klienta plus manuální tlak terapeuta a samostatná cvičení pro doma. Obě součásti jsou stejně důležité... Narovnání obratlů a kloubů samo o sobě nestačí, jestliže se neprovádí autoterapie. Kloub je slabý,ve smyslu nestabilní a vazy mají náhle změněné napětí, všechno je ještě "křehké" a domácí cvičení pomůže všechno stabilizovat, ale to už závisí na klientovi.

Úryvek z článku Dietera Dorna z časopisu Dorn-Forum č. 4, ročník 2004:
"Pacient se léčí sám, terapeut jen pomáhá."

Více na: Dornova metoda


Breussova masáž třezalkovým olejem

Breussova masáž je pomocná diagnostická technika a masážní metoda, která uvolňuje napětí a tenzi okolo páteře a odstraňuje bolesti zad. Podporuje klidný spánek, detoxikaci a regeneraci organismu. Vhodně doplňuje ošetření Dornovou metodou, ale lze ji využít i samostatně. Jedná se o jemnou, citlivou, energeticko-manuální masáž s regeneračními účinky na páteř. Vyživuje ploténky, zlepšuje prokrvení, výživu i okysličení jednotlivých obratlů.

Reflexní a vazivová masáž zad a šíje

Reflexní masáž se liší od klasické masáže charakterem hmatů, místy provedení a také tím, že se praktikuje "na sucho", bez přenosného média jako je krém nebo olej. Aplikuje se manuálně na povrchu těla v místě druhotných, onemocněním vyvolaných změn, nikoliv v místě nemocné tkáně nebo ústrojí. Působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny vzájemně propojenými nervovými vlákny. Za účasti vyšších nervových center dochází k různým reflexním pochodům. Změny ve vnitřních orgánech mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto změny jsou zprostředkovány převážně tzv. vegetativním nervovým systémem. Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti vztahů mezi jednotlivými částmi, orgány a tkáněmi organismu jsou možnosti využití široké. Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických onemocnění páteře a kloubů, u poúrazových stavů, u poruch prokrvení a u funkčních onemocnění útrobních orgánů.