Mgr. Petra Pechová - fyzioterapeut | Masáže rehabilitace Praha

Vážení klienti, vhledem k proběhlé situaci s karanténou, jsme prodloužili platnost všech dárkových poukazů zakoupených před 15. březnem 2020 do konce roku 2020.

Mgr. Petra Pechová - fyzioterapeut

Dosažené vzdělání

 • Magisterské studium na Univerzitě Karlově 2.lékařská fakulta, Specializace ve zdravotnictví – Fyzioterapie
 • Vlastní platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl. č. 4/2010Sb.)

Praktikuje tyto terapeutické metody, techniky a poznatky:

 • Manuální lymfodrenáž
 • Senzomotorická stimulace, cvičení na balančních plochách, cvičení na velkém míči a s overballem
 • Diagnostika a indiviuální terapie (manuální terapie) – diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Lewita
 • Terapie triggerpointů
 • Kineziotaping (včetně crosstapingu)
 • Funkční dynamická stabilizace (obdoba DNS dle Koláře)
 • Propriofoot koncept
 • Základy Feldenkraisovy metody
 • Reflexní a vazivová masáž
 • Terapeutické dlahování

Cílové skupiny indikované k léčbě, specializace:

 • Akutní:
 • poúrazové stavy, poooperační stavy, funkční poruchy pohybového aparátu, se specializací v oblasti horních končetin a rukou.

 • Chronické:
 • bolesti tvrdých i měkkých tkání v oblasti hlavy, horních končetin, dolních končetin, trupu

 • Diagnózy:
 • Specializace na „terapii ruky“ (v zahraničí hand therapist). Fyzioterapeuti s tímto zaměřením se cíleně vzdělávají, aby uměli rozpoznat a léčit potíže spojené s přetížením a nesprávnou ergonomií horních končetin, rukou a zápěstí. Tzv. tendinitidy, tenisový a golfový loket, syndrom karpálního tunelu, lupavé prsty apod. Dále u potíží s omezeným rozsahem pohybu kloubů např. po úrazech a operacích, u artrózy apod. Rovněž se stavy spojené s ochrnutím svalů parézy n.ulnaris medianus, radialis, instability zápěstí, které se v některých případech projevují vznikem ganglionu, instability palcových kloubů. V terapii je využíváno neurofyziologických a manuálních technik. Aktivní spolupráce pacientů je nezbytná.